Frank Tallis

Žiť sa musí

Čo nás veľkí psychológovia môžu naučiť o nespokojnosti a hľadaní naplnenia

Nevyliečiteľný romantik

Láska je rovnostárska. Každý po nej túži, každý sa zaľúbi, každý ju stratí a spozná jej poblúznenie; a keď je láska nešťastná, naše relatívne bohatstvo, vzdelanie a postavenie sú nám nanič.

Viedenská krv

Zima v monarchistickej Viedni v roku 1902 je neobyčajne krutá. No nekonvenčného detektíva Rheinhardta nevydesí tak mrazivé počasie, ako nezvyčajne brutálne vraždy, ktorých sa zrejme dopustil sériový vrah.

Smrť vo Viedni

Viedeň je v roku 1902 hlavným mestom monarchie, ktoré žije umením, filozofiou, hudbou a vedou.