Mimo edície

Viedenská krv

Zima v monarchistickej Viedni v roku 1902 je neobyčajne krutá. No nekonvenčného detektíva Rheinhardta nevydesí tak mrazivé počasie, ako nezvyčajne brutálne vraždy, ktorých sa zrejme dopustil sériový vrah.

Smrť vo Viedni

Viedeň je v roku 1902 hlavným mestom monarchie, ktoré žije umením, filozofiou, hudbou a vedou.