Olivia Laing

Mesto osamelosti

Keď sa Olivia Laing presťahovala do New Yorku, ocitla sa v priestore osamelosti.

Mesto osamelosti

Keď sa Olivia Laing presťahovala do New Yorku, ocitla sa v priestore osamelosti. Tejto zahanbujúcej skúsenosti sa spoločnosť…