Mary Beard

Ženy a moc

Autorka s humorom ukazuje, ako sa história zachovala k mocným ženám.