Françoise Frenkel

Kníhkupkyňa z Berlína

Kníhkupkyňa z Berlína je záznamom doby, každodenného života počas druhej svetovej vojny a je príbehom o ľudskej krutosti a bezbrehej láskavosti;