Edícia PANDORA

Ženské telo

Ženské telo  je profánnou púťou dievčaťa, ktoré prechádza etapami dospievania a zmieta sa v paradoxoch túžby, bolesti a rozkoše.

Nič pravdivé

Vtipný, zžieravý, rozčarovaný, no konečne úprimný a slobodný portrét mladej ženy dneška

Priateľky a neznáme

Román o komplikovanom priateľstve dvoch žien, ktoré sa nachádzajú v dvoch veľmi odlišných životných etapách

Nedostatok svetla

Medzi vlhkými múrmii mesta Tbilisi sa na konci 80. rokov stretávajú štyri dievčatá.

Mesto osamelosti

Keď sa Olivia Laing presťahovala do New Yorku, ocitla sa v priestore osamelosti.