Jenny Erpenbeck

Všetkým dňom koniec

Kde všade môže číhať náhoda, ktorá rozhodne, či sa jeden ľudský život skončí, alebo či bude pokračovať ďalej?