Peniaze sa sypali a podnik tiež

Východoslovenské železiarne Košice boli pred rokom 1990, po ňom a aj v súčasnosti sú jedným z najvýznamnejších podnikov na Slovensku. Ani dnes, po viac ako dvadsiatich rokoch od privatizácie podniku, diskusie okolo neho neutíchajú.

Prvú knihu o občianskych slobodách napísal Švéd

Nedávno sme si pripomenuli výročie vydania prvého Traktátu o občianskych slobodách (1759), ktorý bol východiskom prvých zákonov o slobode tlače a normou, ktorá umožňuje občanom slobodný prístup k informáciám.

V médiách dominuje postpravdivá politika

Politika je dnes nasýtená tým, čo nasleduje za pravdou. V teórii médií a politológii sa to, čo nie je pravdou, ale to, čo nasleduje za ňou, označuje ako politika po pravde (post-truth politics), kde sa diskusia vo väčšine prípadov týka emócií, ale nie podrobností politického života a ignoruje to, že tvrdenia nezodpovedajú faktom.

Starý mediálny model je minulosťou

V čase digitálnych médií začína existovať veľmi malý rozdiel medzi „skutočnou žurnalistikou“ a „reklamou“. V čom je príčina? Zabudnime, alebo nezabudnime na žurnalistiku? Médiá a mediálny priemysel sú v systematickej kríze.

Predvoj krízy humanity

Epštejnovou esejou sa končí improvizovaná trilógia súčasnej ruskej publicistiky na stránkach Revue svetovej literatúry. Alebo je to tretí diel tetra-, penta- či n-lógie? Ktovie, materiálu by bolo nepreberné množstvo. No publikácie v posledných troch číslach RSL majú určitý zmysel ako celok.

Sloboda nie je osamelosť

Americká novinárka a spisovateľka Kate Bolick napísala knihu o svojom vlastnom živote, ktorý poprepájala so životmi piatich, neprávom zabudnutých žien. Kniha Jej vlastný život vyvolala v USA kontroverzné reakcie, Kate Bolick sa v nej dotkla citlivej témy, tradičných konzervatívnych hodnôt. V rozhovore hovorí aj o ženskom priateľstve, aj o nenávisti.

Vynálezca lokomotívy vyšiel na mizinu

Svojím vynálezom spôsobil revolúciu v doprave. Richard Trevithick (1771 – 1833) však nemal šťastie v podnikaní a zomrel chudobný ako kostolná myš. Pochovali ho v neoznačenom hrobe.

Prvú šachovú šampiónku zabila bomba

Za svoj krátky život toho dokázala neuveriteľne veľa. Medzi ženami nemala v šachu konkurenciu a dokázala potrápiť aj mužských veľmajstrov. Aj preto českí šachisti vyhlásili rok 2016 za rok Věry Menčíkovej (1906 – 1944).

Český jezuita, ktorý zmapoval Amazonku

Misionársku činnosť si často predstavujeme len ako obracanie rôznych národov a kmeňov na kresťanstvo. Ako však dokumentuje život a dielo Samuela Fritza (1654 – 1725), mala aj vedecký rozmer, hoci s politickým nádychom.

Japonský rodák chcel zjednotiť Európu

Muž s nezvyčajným menom a nezvyčajným pôvodom prišiel krátko po prvej svetovej vojne s nápadom, ktorý protikladom väčšiny vtedajších tendencií. Richard Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972) je jedným z ideových otcov zjednotenia Európy.