Gaia de Beaumont
John William Waterhouse: Echo and Narcissus
Kristin Dombek
Meghan Daum
Peter Birčák
Kate Bolick
Aňa Ostrihoňová
Adam Phillips
Tomáš Mrva
Foto: Peter Musolino, Flickr.com (licencia Creative Commons)
Tomáš Mrva
Foto: Flickr.com (Chrism Gilmore, licencia Creative Commons)
Vera Cosculluela
Výrez z portrétu Ľudovíta Štúra od Jozefa Božetecha Klemensa, obraz sa nachádza v expozícií Slovenského národného literárneho múzea Matice slovenskej v Martine
Peter Podolan
Foto: Flickr.com (Ian Sanderson)
Branislav Kovár

Aký bude svet podľa Thomson Reuters

Foto: Trey Ratcliff (Flickr, licencia Creative Commons)

Ako bude vyzerať svet o desať rokov? Odpoveď na túto otázku prináša najnovší výskum mediálnej spoločnosti Thomson Reuters. Teda ak uveríme výskumnej správe Svet v roku 2025? 10 predpovedí inovácií.

Povolenie na pilotovanie lietadiel bude novou vstupnekou do sveta dospelých. Bude možná kvantová teleportácia. Teleportácia je metóda nepriameho premiestňovania objektov. Namiesto samotného objektu sa prenáša informácia, na základe ktorej sa vytvára na určenom mieste rovnaký predmet. Vďaka kvantovej teleportácii sa podľa autorov správy všetko v našom živote stane digitálnym.

Naj­vý­raz­nej­šou európ­skou osob­nos­ťou, kto­rá sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou te­le­por­tá­cie čas­tíc v reál­nych pod­mien­kach, je ra­kús­ky expe­ri­men­tál­ny fy­zik z vie­den­skej uni­ver­zi­ty, An­ton Zei­lin­ger. Prá­ve je­mu sa ne­dáv­no po­da­ril fa­móz­ny počin. Po­mo­cou čas­ti­ce svet­la te­le­por­to­val údaje na vzdia­le­nosť 600 met­rov.

Autori správy označujú desať vedeckých oblastí, v ktorých sa dá v najbližších rokoch najväčšou pravdepodobnosťou očakávať prielom.

Použili na tosvetový register patentov Derwent a na základe neho určili smery výskumov, v ktorých boli zaznamenaných najviac patentov a objavov. „Bez ohľadu na to si nemyslíme, že máme krištáľovú guľu, máme niečo relatívne efektívne: citáty vedeckej literatúry a obsahy vynálezov v patentom,“ konštatuje tlačová správa oddelenia Intellectual Property & Science firmy Thomson Reuters.

Na začiatok autori správy predpovedajú pokles chorôb spojených s demenciou. V miere toho ako generácia veľkej pôrodnosti po druhej svetovej vojne („baby boomers“) sa bude približovať k osemdesiatinám, čoraz viac finančných prostriedkov bude potrebných na liečenie chorôb.

Správa konštatuje, že v roku 2025 bude vďaka rozvoju spôsobov získania a uchovávania pri premene slnečnej energie slnečné svetlo hlavným zdrojom energie na Zemi. Zmena genetiky človeka umožní prevenciu mnohých chorôb, napríklad cukrovky. Vďaka objavom ľudstva v oblasti osvetlenia spolu s genetickou modifikáciou obilnín, kolísanie cien potravín a ich nedostatok bude minulosťou.

Objavy v oblasti ľahkých lietadiel a nové technológie v oblasti akumulátorov sú predpokladom toho, aby sa objavili nové druhy leteckých dopravných prostriedkov, ale aj nové druhy prepravy. Na nebi by sa mali objaviť miniatúrne lietadlá, alebo možno aj helikoptéry, ktoré si budú vyžadovať menej priestoru na štart a pristávanie. Mohlo by to znamenať väčšie množstvo osobných lietadiel, ktoré môžu byť cenovo prístupnejšie. V 21. storočí bude letecký preukaz niečím takým ako bol donedávna a aj v súčasnosti je vodičský preukaz.

Autori správy konštatujú, že od telefónov až po obytné domy, ktoré budú odpovedať na každú vašu prosbu, alebo potrebu, až po samostatne „mysliacu“ bytovú techniku a samostatne riadené bytové objekty sa všetko bude riadiť digitálnymi technológiami. Je možné, že celý africký kontinent bude prepojený sieťami digitálnej komunikácie. Tento deň môže prísť v roku 2025.

Ak uveríme výskumníkom z firmy Thomson Reuters, v najbližšom období sa ľudstvo môže zbaviť balenia tovarov do obalov, ktoré sú vyrobené z ropných výrobkov. Vymenia ich baliace materiály vyrobené z celulózy, ktoré sa budú dať ľahko spracovať. Novou oblasťou podnikania sa tak môže stať zber obalov vyrobených z celulózy.

V oblasti farmácie sa objavia lieky, a iné druhy preparátov, ktoré budú mať oveľa presnejší účinok. V blízkej budúcnosti to môže znamenať aj to, že pomiznú bočné efekty, napríklad toxických preparátov liečiacich rakovinu, alebo sa znížia na minimum. Evolúcia v nanotechnológiách bude znamenať vytváranie databáz DNA. DNA je deoxyribonukleová kyselina a je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi rast, delenie a regeneráciu bunky. Tieto databázy sa budú vytvárať pri pôrodoch.

V zozname predpovedí Thomson Reuters je aj kvantová teleportácia. Avšak v roku 2025 nebude zatiaľ možné teleportovať v priestore ľudí. Je zrejmé, že do tejto oblasti sa bude investovať veľmi veľa prostriedkov do výskumu, ktorý dokáže, či nedokáže praktický úžitok danej oblasti skúmania.

Cieľom prognóz je vyvolať diskusiu, ktorá sa často na Slovensku znižuje na jedinú oblasť – kto nám dovolí minúť peniaze. Na aký účel, to nikoho nezaujíma.

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia