Tomáš Černák
Tomáš Mrva
Ľubomír Jaško
Vladimír Bačišin
Foto: www.kbministries.net
Aňa Ostrihoňová
Foto: Laynekennedy.com
Tomáš Mrva

Perestrojka: 25 rokov po

Práve dnes uplynulo štvrť storočia od nástupu Gorbačova k moci. Muž, ktorý nechtiac pochoval komunizmus, študoval právo na Moskovskej štátnej univerzite so Zdeňkom Mlynářom, jednou z osobností Pražskej jari v roku 1968. V Rusku ho dnes nemajú radi nielen kvôli tomu, že im zakazoval piť vodku.

Pred 25 rokmi, 11. marca 1985, sa v bývalom Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR) stal generálnym tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu ä KSSZ Michail Gorbačov. V tom čase to bola najvyššia funkcia v mocenskej hierarchii. Pre zaujímavosť spomenieme, že Michail Gorbačov bol prototypom úspešného sovietskeho človeka. Jeho kariéra je spojená so Stavropoľským krajom na juhu Ruska. Už v rannej mladosti pracoval v kolchoze a strojno-traktorovej stanici. V sedemnástich ho vyznamenali.

Päť rokov pred dôchodkom? Mladík

Po absolvovaní práva začal pracovať v prokuratúre a neskôr odišiel do mládežníckej organizácie KSSZ Komunistického zväzu mládeže. Po desiatich rokov kariéry sa stal prvým tajomníkom strany v Stavropoľskom kraji a súčasne vyštudoval druhú vysokú školu v odbore ekonóm – agronóm. Neskôr odišiel do Moskvy kde pracoval vo viacerých straníckych funkciách, stal sa poslancom a v parlamente viedol niekoľko výborov. Konšpiračné teórie hovoria, že začiatkom osemdesiatych rokov počas zahraničných návštev sa spriatelil s vtedajším veľvyslancom ZSSR v Kanade Alexandrom Jakovlevom a britskou premiérkou Margaret Thatcher.

Michail Gorbačov je jednou z najvýznamnejších postáv minulého storočia. Vďaka nemu sa skončilo obdobie studenej vojny, začal sa proces odzbrojenia a krajiny bývalého sovietskeho bloku sa začali vyvíjať bez zásahov Sovietskeho zväzu a od vlády jedenej, čítaj komunistickej strany, sa vrátili na cestu slobodného demokratického vývoja. Vďaka nemu sa skončila éra ideologického boja a boja dvoch spoločenských systémov – socializmu a kapitalizmu – obdobie rozdelenia Európy na dve časti oddelené železnou oponou.

Michail Gorbačov prišiel s programom radikálnych zmien v spoločnosti známym tézami prestavba, Informovanosť a urýchlenie (perestrojka, glasnosť a uskorenije).

„Hlavná úloha prestavby je prielom k slobode, čo by len nevraveli moji kritici a je ich dosť. Teraz majú možnosť písať čo chcú, robiť čo chcú, plniť si svoje úlohy. Neudivuje ma to. Ľudia majú čoraz väčší záujem o toto obdobie. Chápu, že sme ponúkali to najdôležitejšie – vyviesť krajinu zo stavu totalitnej spoločnosti k slobode, demokracii, aby sa ľudia necítili, že sú stádo, ktoré pasú meniaci sa pastieri, ale občania,“ hovorí dnes Michail Gorbačov.

Gorbačov s stal generálnym tajomníkom ako 55 ročný. Postupne vymenil „gerentokraciu“ v Ústrednom výbore. V tom čase po sebe zomreli významní funkionári – hlavný ideológ KSZZ Suslov, generálni tajomníci Brežnev, Černenko a Andropov. Medzi moskvčanmi o tom koloval vtip. Milicionár zastaví súdruha, ktorý ide na Červené námestie.“Kamže, kamže súdruh?“ Hovorí mu. Okoloidúci mu odpovie. „Na pohreb“! „Máte priepustku?...“ „Nie súdruh, ja mám parmanentku“.

Sex a rock´n´roll, ale žiaden alkohol

Ako prvú zmenu zaviedol Gorbačov čiatočnú prohibíciu. Od vtedy ako sa obmedzil predaj alkoholu v mestách zmizol cukor a droždie. Ľudia si začali variť doma „samohonku“. Niektorí súdruhovia začali robiť nadprácu. Dali napríklad vyrúbať vzácne odrody viniča na poloostrove Krym. Tento príklad sa skončil samovraždou jedného zo šľahchiteľov. Večer sa dala vodka pozháňať od taxikárov – samozrejme za dvojnásobnú cenu, nie za 5 rubľov, ale za 10. Niektorí taxikári vysávali vodku z fliaš injekčnou striekačkou. Do fliaš napúšťali vodu. Každý kto kupoval večer vodku od taxikára ju otvoril a odpil si z nej. Pozitívom čiastočnej prohibície bolo to, že klesla úmrtnosť. V časoch Sovietskeho zväzu po yvsokoškolských internátoch chodil komsomolci a kontrolovali čo sa deje na izbách. Keď pre prestavbou našli niekoho opitého nebolo to nič mimoriadne, ale nedajbože zistili, že niekoho má v posteli, tak jeho správanie začali posudzovať ako prejav amorálnych postojov. Po prestavbe doviesť si do izby nedovolenú pánsku, alebo dámsku návštevu, nič neznamenalo. Pitie alkoholu sa mohlo skončiť vylúčením z vysokej školy a povolávacím rozkazom do Afganistanu. Menej sa diskutovalo o sexe. V ZSSR sexu niet ! povedala Ľudmila Ivanovová počas televízneho mosta medzi USA a ZSSR. Menej známa sa stala druhá časť vety... „v televízii. “Aj dnes prezident Dmitrij Medvedev vyjadruje nespokojnosť s mimoriadnou obľubou alkoholu medzi ruským obyvateľstvom. O sexe sa zatiaľ nevyjadril.

Začiatok prestavby znamenala aj legalizáciu rockovej hudby. Tá sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rozširovala kopírovaním magnetofónových pások. Neexistoval žiaden časopis s tematikou rockovej hudby. Prvý rockový festival s názvom Jarné rytmy sa uskutočnil v roku 1980 v meste Tbilisi. Skupiny Akvárium obvinili v homosexualizme len preto, lebo jej líder a spevák. Boris Grebenščikov si ľahol na scénu na chrbát a medzi nohy si položil gitaru.

Po nástupe Gorbačova iné zmeny na seba nenechali čakať. Prelomovým bodom bol XXVII. Zjazd KSSZ. Na ňom sa presadil princíp glasnosti, dnes by sme povedali transparentnosti a slobody médií. V Sovietskom zväze začali vychádzať diela zakázaných autorov. Najviac zaujímavých materiálov sa objavovalo v mesačníku Novyj mir, týždenníkoch Moskovskije novosti, Argumety i fakty, Ogoňok. V septembri 1986 bola oficiálne zrušená cenzúra a prestali sa rušiť rozhlasové stanice Slobodná Európa, Hlas Ameriky a Nemecká vlna. Autora sovietskej vodíkovej bomby a disidenta Andreja Sacharova prepustili s domáceho väzenia vo vyhnanstve v meste Gorkij.

Preklady mnohých článkov zo sovietskej tlače začali vychádzať na Slovensku v týždenníku Výber. Ten po tom čo sa objavil v stánkoch zmizol a ľudia si ho požičiavali. Okrem zmien v tlačených médiách sa v Sovietskom zväze objavili nové typy relácií v elektronických médiách. Po roku 1968 slovenskí súdruhovia hovorili na poradách, že vo Výbere treba pomenej textov zo Spiegla, či Newsweeku. Po roku 1985 odporúčali menej prekladov článkov z časopisov z týždenníkov Moskovskije novosti a Ogoňok. Najzaujímavejšou sovietskou televíznou reláciou tých čas bol diskusný program Vzgľad (Pohľad) a spravodajská relácia 600 sekúnd.

V rokoch 1987 – 1988 vydavateľstvá zverejnili nepublikované alebo zakázané diela ako napríklad Deti Arbatu A. Rybakova, Život a osud V. Grossmna, Rekviem A. Achmatovovej. Sofia Petrovna L. Čukovskej a Doktor Živago B. Pasternaka.

Sovietsky zväz progresívnejší ako jeho satelity

V oblasti zahraničnej politiky sa počas Michaila Gorbačova zlepšili vzťahy z USA. Sovietsky líder sa niekoľkokrát stretol s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom. Prvé stretnutie v Ženeve koncom roku 1985 sa skočilo spoločnou deklaráciou o neprípustnosti jadrovej vojny. K podstatnej zmene vzťahov došlo po summite v islandskom Reykjavíku v októbri 1986. M. Gorbačov navrhol likvidáciu rakiet stredného doletu a ponúkol väčšie ústupky. Počas stretnutia na najvyššej úrovni vo Washingtone ZSSR a USA 8. decembra 1987 podpísali dohodu o likvidácii rakiet stredného doletu. Išlo o rakety Pershing, ktoré kopírovali terén. O nich kolovala anekdota. Aké je pershingové víno? Dáš si liter a kopíruješ terén.

Po podpise dohody o odsune rakiet stredného doletu, 15. februára 1988 ZSSR začal s odsunom vojsk z Afganistanu. V oblasti vnútornej politiky bolo najvýznamnejším krokom zrušenie šiesteho článku sovietskej ústavy, ktorý hovoril o vedúcej úlohe komunistickej strany v živote spoločnosti.

V druhej polovici osemdesiatych rokov nemali súdruhovia z Československa, Nemeckej demokratickej republiky, ale ani Rumunska vrelý vzťah k prestavbe. Boli pápežskejší ako pápež. Zmenili rétoriku, ale podstata ich fungovania zostala taká istá. Ľudová tvorivosť sa vynašla. Prvý tajomník Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska Gejza Šlapka dostal prezývku Perešlapka. O prestavbe sa na Slovensku hovorilo, že prestavba je rekonštrukcia a rekonštrukcia je uvedenie do pôvodného stavu.

Prestavba priniesla aj nacionalizmus, etnické konflikty a rast kriminality. Medzi najväčšie tragédie patrila havária Černobyľskej atómovej elektrárne. Československé média túto udalosť dlho utajovali. Slavomír Maličkaj, spravodajca Československého rozhlasu v Nemeckej spolkovej republike v komentári na jar 1986 povedal, že netreba deaktivovať Černobyľ, ale treba predovšetkým deaktivovať medzinárodné vzťahy.

V roku 1989 sa začala sovietska vláda orientovať na ekonomické reformy. Predchádzal im zákon o individuálnej pracovnej činnosti prijatý 1. mája 1987. V máji 1990 Premiér Nikolaj Ryžkov predniesol program reforiem, ktorého autorom bola Komisia akademika Abalkina. Jej podstatou bol prechod k regulovanej trhovej ekonomike. Na jar 1990 schváli parlament zákon o súkromnom vlastníctve. V júni 1990 sovietsky parlament schválil koncepciu prechodu k trhovej ekonomike. Išlo o dokument Základné smery stabilizácie národného hospodárstva a prechodu k trhovej ekonomike. Predpokladal demonopolizáciu, decentralizáciu, odštátňovanie, zakladanie akciových spoločností a bánk, rozvoj súkromného podnikania. Gorbačov je nositeľom Nobelovej ceny za mier. Nie náhodou. Doma je však nenávidenou osobou. Hovoria, že fľak na jeho čele je diablovo znamenie. Prestavba podľa konšpiratívnych teórií je výsledkom sprisahania západných mocností a práce spravodajských služieb. Michail Gorbačov más svoju nadáciu. Okrem toho sa živí televíznou reklamou a honorármi za prednášky, ale aj reklamou na tašky Louis Vuitton.

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia