Vladimír Bačišin
Foto:  Kristina Alexanderson (flickr, licencia Creative Commons)
Vladimír Bačišin
Foto: Matt Blaze (Flickr.com, licencia Creative Commons)
Tomáš Mrva
Foto: Ilya Dobrych (Flickr.com, licencia Creative Commons)
Vladimír Bačišin
Tomáš Mrva
Aňa Ostrihoňová
Tomáš Mrva
Lucia Rakúsová
Foto: www.pixelator.be
Tomáš Mrva

Svetové médiá o zemnom plyne

Foto: Ilya Dobrych (Flickr.com, licencia Creative Commons)

V poslednom období sa na Slovensku mláti veľa prázdnej slamy o zemnom plyne. Je dôležité poznať, ako o tejto problematike informujú svetové médiá. Podľa prognóz Svetovej energetickej agentúry, najväčším výrobcom zemného plynu na svete sa môžu stať USA, ktoré vytesnia z prvého miesta Ruskú federáciu.

Základným katalyzátorom na trhu so zemným plynom sa môže stať bridlicový plyn (World Energy Outlook, 2012), ktorý už dnes mení energetickú mapu sveta. Povedzme si niečo zmenách, ktoré sa odohrávajú v energetike a tomu ako sa svetové médiá venujú problematike v oblasti ťažby, prepravy a distribúcie zemného plynu ruským podnikom Gazprom. Pre kvantitatívne posúdenie problematiky sme využili sociologickú metódu, ktorá je známa pod pojmom obsahová analýza. Celkom sme analyzovali 200 materiálov v druhom polroku 2012 a v prvom polroku 2013.

Ide o publikácie vo všetkých významných denníkoch. Základné trendy v oblasti trhu so zemným plynom v súčasnosti vytvára podľa médií bridlicový plyn. O zásobách bridlicového plynu bolo vo svete známe už v 19. storočí a jeho ťažba sa dlhé obdobie nejavila ako rentabilná. Zvláštnosť bridlicových hornín je v tom, že potenciálne obsahujú veľa uhľovodíkov. Vrstvy zemného plynu a ropy sú premiešané s bridlicovou horninou. Oddelenie uhľovodíkov je možné len prostredníctvom hydraulického frakovania (hydraulic fracturing). Je to metóda vytvárania puklín v horninách pomocou stlačenej tekutej zmesi vody, piesku a chemikálií.

Aké vzťahy sú hlavným predmetom materiálov v svetových denníkoch v %:

 

Vzťahy Ruská federácia – Európska únia 52
Predaj zemného plynu a jej vplyv a ekonomiku Ruska 35
Ruská federácia – Ukrajina 26
Ruská federácia – Japonsko 7
Ruská federácia – Čína 6
Ruská federácie – krajiny Spoločenstva nezávislých štátov 2

 

Poznámka: V jednom novinárskom materiáli môže byť aj niekoľko rovín vzťahov

Pre frakovanie je potrebné veľmi veľké množstvo vody. Vytvorené pukliny umožňujú migráciu tekutín, ktoré sa nachádzajú v horniny, predovšetkým ropy a zemného plynu.

Rentabilita ťažby bridlicového plynu sa zväčšila vďaka rastu ceny ropy, ktorá v roku 2008 prekročila hranicu 100 dolárov za barel. V roku 1997 sa americkej spoločnosti Mitchell Energy podarilo znížiť náklady na ťažbu bridlicového plynu o 30 percent.

Faktorom, ktorý podnietil ťažbu bridlicového plynu v USA, je investičné prostredie a daňové úľavy, ktoré majú americké ropné a plynárenské firmy. Po dvoch ropných krízach bol v roku 1978 v USA prijatý zákon, ktorý stimuluje investície súkromných firiem do rizikovejších projektov v oblasti ťažby uhľovodíkov. Ide o ťažbu zemného plynu a ropy z piesočnatých a bridlicových hornín. V dôsledku týchto faktorov sa odohrala takzvaná „bridlicová revolúcia“. Dôkazom toho je to, že firma Exxon Mobil v roku 2010 kúpila za 31 miliárd dolárov jedného z najväčších producentov bridlicového plynu v USA XTO Energy. V súčasnosti v tejto oblasti investujú ExxonMobile, Shell a Chevron. Podľa odhadov Medzinárodnej energetickej agentúry dosahujú zásoby bridlicového plynu vo svete približne 188 biliónov kubických metrov.

Preto je pravdepodobné, že USA v budúcnosti vytesnia Rusko z prvej priečky v rebríčku krajín, ktoré ťažia zemný plyn. Po tom, ako USA zmenšili dovoz kvapalného zemného plynu od jeho najväčšieho producenta Kataru, tento zemný plyn sa vo väčšej miere začal dostávať na európsky trh. Dôkazom toho je problematika, o ktorej hovoria médiá v informáciách venovaným dodávkam zemného plynu z Ruskej federácie. Rast ťažby bridlicového plynu bol aj Európe, kde sa ho v roku 2010 vyťažilo 138 miliárd kubických metrov. Po opadnutí prvej eufórie v Európe britská poradenská firma Chatham House v auguste minulého roku zverejnila analýzu, ktorá hovorí o limitoch ťažby bridlicového plynu v Európe.

Medzi limitujúce faktory patria: zložitý geologický profil miest kde by sa mohol ťažiť bridlicový plyn, veľká hustota obyvateľstva, prísna regulácia ochrany životného prostredia a tiež nedostatky finančných stimulov.. Podľa analytika britskej poradenskej firmy bridlicový plyn môže v Európe hrať dôležitú úlohu nie skôr ako o päť či desať rokov.

Základné problémy, ktoré obsahujú materiály o zemnom plyne v %:

 

Ceny a celkové príjmy z predaja zemného plynu 57
Bridlicový plyn 18
Skvapalnený plyn 14
Obsah obchodných kontraktov 13
Plynovod Severný tok 21
Plynovod Južný tok 7
Protimonopolné vyšetrovanie Európskej únie 12
Problémy riadenia v plynárenskom odvetví 4
Ťažba zemného plynu v Arktíde 2

 

Poznámka: v jednom článku sme fixovali aj niekoľko problémov

Súčasnú situáciu na plynárenskom trhu ovplyvnil aj celkový pokles dopytu po zemnom plyne. Už v roku 2011 dopyt klesol o 9,9 percenta. Tento fakt nie je vyvolaný len recesiou, ale aj rastom cien ropy, na ktorú sú naviazané dlhodobé kontrakty na dodávky plynu medzi Gazpromom a jeho odberateľmi. Trh ovplyvnili aj dodávky skvapalneného zemného plynu z Kataru a Nórska. Bez ohľadu na to, Gazprom pokračoval v predaji zemného plynu na základe jeho konzervatívneho cenového modelu. Ruský podnik určuje cenu zemného plynu naviazanú na kôš ropných produktov, ktorá má časový odstup (lag) od šiestich do dvanástich mesiacov.

Keď v polovici roku 2012 začali stúpať ceny ropy, rozdiel v cenách plynu na spotovom trhu a dlhodobých kontraktov Gazpromu bol 150 dolárov za 1 000 metrov kubických. To viedlo k stratám európskych odberateľov produkcie ruských podnikov. To sa prejavilo na hospodárení podniku Gazprom, ktorého čistý zisk sa oproti roku 2011 v minulom roku znížil o šesť percent. Čistý zisk firmy z predaja zemného plynu na trhy Európskej únie sa znížil o dve percentá. Prevádzkové náklady firmy stúpli o 18 percent. Zmeny na plynárenskom trhu spôsobili aj to, že akcie Gazpromu oproti roku 2008 klesli o 53 percent. Začiatkom apríla tohto roku kapitalizácia ruskej firmy klesla pod psychologickú hranicu 100 miliárd dolárov.

Ťažiskové ekonomické faktory ovplyvňujúce trh so zemným plynom (n):

 

Cena zemného plynu 117
Konkurencia 61
Monopolné postavenie 47

 

Poznámka: počet frekvencie v článkoch

V minulom roku bola do prevádzky uvedená druhá vetva Severného toku, čo zväčšilo prepravnú kapacitu tohto plynovodu z 27 miliárd na 55 miliárd kubických metrov zemného plynu. Vedenie firmy vyhlásilo, že považuje za potrebné stavbu tretej a štvrtej vetvy plynovodu Severný tok. Preto, aby si Gazprom udržal európskych klientov, rozhodol sa urobiť ústupky. Cenu znížil o päť percent, teda na 370 až 380 dolárov za 1 000 metrov kubických. Pre kľúčových klientov Gazprom znížil cenu o sedem až desať percent. Experti sa zhodujú, že ceny dodávok na trh Európskej únie bude treba znižovať výraznejšie, teda na úroveň 350 až 370 dolárov za 1 000 metrov kubických.

Gazprom pokračuje v konzervatívnej cenovej politike, ktorá je založená na vzorci zemného plynu naviazanej na koši ropných produktov. V blízkej budúcnosti sa dá predpokladať, že v budúcnosti vytváranie ceny zemného plynu nebude naviazané na cenu ropných produktov. Vyplýva to aj z prehľadu rôznych aspektoch trhu so zemným plynom tak ako ich akcentuje svetová tlač.

(Autor pôsobí na Paneurópskej vysokej škole, príspevok odznel na Moscow International Oil & Gas Exhibition 26. júna 2013)

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia