V médiách dominuje postpravdivá politika

Politika je dnes nasýtená tým, čo nasleduje za pravdou. V teórii médií a politológii sa to, čo nie je pravdou, ale to, čo nasleduje za ňou, označuje ako politika po pravde (post-truth politics), kde sa diskusia vo väčšine prípadov týka emócií, ale nie podrobností politického života a ignoruje to, že tvrdenia nezodpovedajú faktom.

Starý mediálny model je minulosťou

V čase digitálnych médií začína existovať veľmi malý rozdiel medzi „skutočnou žurnalistikou“ a „reklamou“. V čom je príčina? Zabudnime, alebo nezabudnime na žurnalistiku? Médiá a mediálny priemysel sú v systematickej kríze.

Osudy „štvavej vysielačky“

Pre komunistický režim to bol nástroj ideologickej diverzie. Pre poslucháčov za železnou oponou hlas zo slobodného sveta. Rádio Slobodná Európa bolo legendou a ako všetky legendy, aj ono bolo opradené mnohými mýtmi.

Max Weber o skúmaní tlače

O médiách sa popísalo veľa a píše sa stále. Menej sa využívajú klasici sociológie. Klasik sociologickej teórie Max Weber sa venoval problematike sociológie médií (tlače) na prvej konferencii Nemeckej sociologickej spoločnosti v roku 1910. Prinášame najdôležitejšie myšlienky jeho referátu.

Pred 45 rokmi vznikol internet

Pred 45 rokmi, presne 29. októbra 1969 o 21:00 sa v USA spojili počítačovou sieťou dva terminály vzdialené od seba 550 kilometrov. Tento deň je súčasne začiatkom internetu. Spojenie bolo medzi Kalifornskou univerzitou v Los Angeles a Stanfordovou univerzitou.

Mediálne podniky, ich majitelia a kádrovanie

Niektoré slovenské médiá zmenili majiteľov. Ide o vydavateľstvá Trend Holding a Plus 7. Kúpila ich finančno-priemyselná skupina Penta Investments. Financuje aj odkúpenie podielu v spoločnosti Petit Press.

Prvá svetová vojna inšpiráciou pre výskum médií

Prvá svetová vojna bola nielen vojnou zbraní, ale aj propagandistickou (mediálnou) vojnou. Bola inšpiráciou pre klasika sociologického výskumu komunikácie a propagandy Harolda Dwighta Lasswella (1902-1978).

Dva životy Petra T.

Ak bývalý šéf kontrarozviedky napíše pamäti, je to nevyhnutne výbušný materiál. A ak ten istý človek bol aj prominentným novinárom, kontroverzia je zaručená. Kniha Petra Tótha Krycie meno Bežec vskutku vyvolala rozruch.

Svetové médiá o zemnom plyne

V poslednom období sa na Slovensku mláti veľa prázdnej slamy o zemnom plyne. Je dôležité poznať, ako o tejto problematike informujú svetové médiá. Podľa prognóz Svetovej energetickej agentúry, najväčším výrobcom zemného plynu na svete sa môžu stať USA, ktoré vytesnia z prvého miesta Ruskú federáciu.

Revolučnejší ako internet

Dnes vnímame internet ako prevratnú technológiu, ktorá zásadne zmenila náš spôsob komunikácie. V skutočnosti ide však len o inováciu. Skutočnou revolúciou bol úplne iný vynález – telegraf.

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia