Vladimír Bačišin
Foto: TZA (Flickr, licencia Creative Commons)
Vladimír Bačišin
Foto: Európska rada (licencia Creative Commons)
Vladimír Bačišin
Foto: Svetová banka, licencia Creative Commons
Vladimír Bačišin
Foto: Cayusa (Fllickr.com, licencia Creative Commons)
Vladimír Bačišin
Tomáš Mrva
Leo Singer
Foto: SXC.hu
Tomáš Mrva

Očakávaný dopyt po profesiách

Foto: Svetová banka, licencia Creative Commons

Vedecko-technický pokrok, sociálna a klimatické zmeny v najbližších dvoch desiatkach rokov premenia trh práce na nepoznanie. Tento záver obsahuje správa Shape of Jobs to Come, ktorú pripravila výskumná organizácia Fast Future pre vládu Veľkej Británie.

Prácu na dokumentom prijali poprední futurológovia a prognostici, ktorých požiadali hodnotiť, ako rozvoj vedy a technológií ovplyvní trh práce v období od do roku 2030.

Futurológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom a skúmaním budúcnosti. Vytvára priestor pre viaceré disciplíny, ktorý umožňuje konštruovanie alternatívnych scenárov budúceho možného vývoja spoločnosti a civilizácie. Umožňuje zároveň prekročenie obmedzení daných špecializáciou jednotlivých vedných odborov a vzájomńú integráciu poznatkov rôznych vedných odborov ako i ich rozšírenie o dimenzie filozofie, umenia, kultúry, náboženstva, spirituality, prípadne iných pohľadov týkajúcich sa budúceho vývoja človeka, spoločnosti a civilizácie.

Podľa výskumníkov Fast Future veľmi výrazné zmeny nastanú napríklad v priemysle zdravotníckych služieb, v samotnej medicíne a poľnohospodárstve, ktorých rozvoj je čoraz viac ovplyvňovaný informačnými technológiami a robotmi. Dvadsiatku najžiadanejších profesií budúcnosti vedú výrobcovia umelých častí ľudského tela. Táto oblasť sa môže v budúcnosti premeniť na samostatné priemyselné odvetvie. Výsledkom rozvoja medicínskych technológií bude možná výroba umelých ľudských orgánov určených na implantáciu namiesto poškodených alebo chorých častí tela. Futurulógovia poukazujú na to, že najväčšie objednávky by mali byť od vojakov a profesionálnych športovcov.

„V porovnaní s cenou za získanie nového veľmi kvalitného futbalového útočníka, kúpa páru nových končatín po milión libier, bude pre majiteľov futbalových klubov nepodstatnou maličkosťou,“ myslí si výkonný riaditeľ Fast Future Rohit Talwar. Úroveň rozvoja medicíny podľa neho umožní s veľkou mierou pravdepodobnosti predpovedať, kedy a z akých príčin prestanú slúžiť nohy futbalistu. Riaditeľ tvrdí, že namiesto trojmesačného pobytu v nemocnici bude výhodnejšie kúpiť mu nové nohy a bude môcť hrať o niekoľko dní.

Na druhé miesto v zozname futurológovia umiestnili odborníkov v oblasti nanotechnologickej medicíny. Tí podľa nich budú rozpracúvať rôznorodé zariadenia neskôr používané lekármi, ktoré budú môcť autonómne fungovať v ľudskom tele. Podobné zariadenia, ktoré sú schopné pohybovať sa v ľudskom tele človeka, sa konštruujú už dnes. Vedci z oblasti nanotechnológií ich vymýšľajú spolu s expertmi v oblasti medicíny. Mali by byť napríklad schopné ničiť rakovinové bunky.

Na treťom mieste sú farmári, ktorí sa budú špecializovať na výrobu geneticky modifikovaných potravinárskych kultúr a zvierat, ktoré majú rôzne úžitkové vlastnosti. Je zaujímavé, že na ôsmej priečke popularity budúcich povolanú sú takzvaní vertikálni farmári. Ako predpokladajú autori, v budúcnosti sa vytratia také profesie, ako sú mäsiar, pekár, ale objavia sa odborníci na takzvané vertikálne pôdohospodárstvo. Budú sa zaoberať pestovaním potravín v mestských výškových budovách, čo si vyžiada špecifické poznatky a technológie.

Na trh práce v budúcnosti budú mať vplyv rôzne faktory. Napríklad rozvoj kozmonautiky bude napomáhať popularite profesie pilota kozmickej lode. Rozvoj kozmického turizmu bude viesť k tomu, že sa objavia profesie kozmických dizajnérov a architektov. Budú projektovať domy, ktoré budú umiestnené na obežnej dráhe okolo Zeme, na Mesiaci a neskôr obydlia na iných planétach.

Riziko toho, že sa objavia smrteľné vírusy, bude viesť k tomu, že stúpne dopyt po „manažéroch karantény“. Zmeny klímy vyvolajú potrebu vo väčšom množstve klimatológov, ktorí budú schopní eliminovať ich negatívny vplyv, a tiež odborníkoch zameraných na riadenie počasia.

Rozvoj informačných technológií povedie k potrebe odborníkov špecializujúcich sa na rozšírenie ľudskej pamäti. V súčasnosti je možné rozširovať objem počítačovej pamäte, futurológovia predpokladajú že o 20 rokov to bude možné urobiť s ľudským mozgom.

Okrem toho správa predpokladá stabilitu zamestnanosti v sfére sociálnej problematiky. Budú mať čoraz viac práce, pretože z ekonomiky sa vytratia nielen samostatné profesie, ale aj celé priemyselné odvetvia, a to v dôsledku technického pokroku. Pojem jedinej profesie, ktorú si ľudia vybrali na celý život, bude minulosťou. Technológie sa budú tak rýchlo rozvíjať, že bude potrebné prispôsobovať sa im a meniť profesijnú špecializáciu. V priemere počas života bude človek meniť osem až desať profesií, konštatuje správa. Autori správy poznamenávajú, že súčasné deti treba učiť v školách s dôrazom na vedecké disciplíny a technológie, a tiež riešiť ich komplikované a zložité úlohy, ktoré majú niekoľko úrovní.

Britská vláda už v minulosti deklarovala, že musí pripraviť Veľkú Britániu pre ekonomiku budúcnosti a budúci účastníci trhu práce musia byť pripravení k týmto zmenám. Vyjadril nádej, že mladí ľudia sa vyzbroja poznatkami zo správy a budú rozvíjať svoje poznatky v zodpovedajúcich oblastiach, aby využili možnosti, ktoré prinesie nová ekonomika. Nižšie uvádzame zoznam 20 profesií, po ktorých by mal byť v roku 2030 najväčší dopyt podľa predpovedí firmy Fast Future.

1. Odborníci v oblasti výroby umelých častí ľudského tela.

2. Odborníci v oblasti nanomedicíny a nanomedici.

3. Farmári a výrobcovia špecializujúci sa na oblasť výroby geneticky modifikovaných poľnohospodárskych kultúr a zvierat.

4. Odborníci na riadenie staroby, manažéri a konzultanti pre starších ľudí.

5. Odborníci na rozšírenie ľudskej pamäti a prenos informácií, ktoré sa v nej nazhromaždili, na iné nosiče kvôli ich archivácii.

6. Odborníci na etiku novej vedy, ktorí budú musieť riešiť nové etické problémy v sporných oblastiach vedy (napríklad klonovanie) a pomáhať ľudstvu prijímať rozhodnutia o nich.

7. Kozmickí piloti, sprievodcovia, architekti, a dizajnéri.

8. Odborníci na vertikálne poľnohospodárstvo (vertikálni farmári), ktorí sa budú zaoberať pestovaním potravín vo vertikálnych farmách, ktoré sa budú nachádzať v mestských výškových budovách.

9. Odborníci na klimatické zmeny.

10. Odborníci na riadenie masových epidémií a karantény.

11. Špecialisti na riadenie počasia.

12. Virtuálni advokáti a právnici, ktorí sa špecializujú na oblasť využitia univerzálnych právnych noriem v rôznych krajinách a regiónoch.

13. Odborníci na virtuálne vyučovanie, projektujúci a využívajúci virtuálnych intelektuálnych avatarov alebo počítačovo vytvorené osoby pre výuku žiakov a študentov.

14. Konštruktéri, dizajnéri a výrobcovia alternatívnych dopravných prostriedkov ďalšieho pokolenia.

15. Odborníci na osobné médiá, teda médiá, ktoré sú prispôsobené osobným záujmom samostatných jedincov.

16. Odborníci na bezpečné odstránenie osobných údajov a informácií zo všeobecne dostupných informačných zdrojov, ako je internet.

17. Špecialisti a konštruktéri servisov zaoberajúcich sa organizáciou a riadením elektronických informácií (takých ako elektronické prihlasovanie a heslá, účtovné zápisy a podobne).

18. Makléri a odborníci pre trhy virtuálnych a alternatívnych menových devízových jednotiek..

19. Odborníci na sociálne siete.

20. Odborníci na personálne značky, ich projektovanie a presadzovanie.

Fast Future konštatuje, že veda a nové technológie môžu iniciovať a stimulovať inovácie, ktoré povedú k transformácii existujúcich priemyselných odvetví, vytvárať nové podnikateľské modely a vytvoriť úplne nové odvetvia ekonomiky. Povediem to k masívnemu prílivu finančných prostriedkov do vedy z verejného aj súkromného sektora v celosvetovom meradle.

(Autor pôsobí na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy)

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia