Peniaze sa sypali a podnik tiež

Východoslovenské železiarne Košice boli pred rokom 1990, po ňom a aj v súčasnosti sú jedným z najvýznamnejších podnikov na Slovensku. Ani dnes, po viac ako dvadsiatich rokoch od privatizácie podniku, diskusie okolo neho neutíchajú.

Čo príde po kapitalizme?

Keď v septembri 2008 skrachovala investičná banka Lehman Brothers, každému, kto nežije odtrhnutý od reality, muselo byť jasné, že kapitalizmus, ako sme ho dovtedy poznali, sa zmení. Niektorí hlásali jeho premenu, iní nevyhnutný zánik.

Pohľad na privatizáciu po štvrťstoročí

Pred rokom 1990 existovala v niekdajšom Československu centrálne plánovaná ekonomika. Jej cieľom bola nielen ekonomická efektívnosť, ale aj realizácia sociálnej politiky a vytvorenie širokej strednej vrstvy.

Neuroekonómia - veda budúcnosti

Americkí psychológovia a neurobiológovia urobili svojho času urobili dôležitý objav. Ten ukazuje v novom a dosť neočakávanom svetle podstatu prijatia rozhodnutí. Autorstvo patrí vedcom z Dukeovej univerzity, ktorí svoje poznatky zverejnili v časopise Neuron.

Politický podnikateľský cyklus

V súčasnosti sa veľa hovorí o tom prečo vláda prijíma takzvané sociálne balíčky. Aj iné vlády robia rôzne opatrenia v svojej hospodárskej politike. Pozrime sa to čo o nich hovorí ekonomická teória.

Ekonómia písacieho stroja a inovácie

Jeden z vedeckých problémov najmä v ekonomickej vede je otázka závislosti vývoja ekonomických systémov od predchádzajúceho vývoja. V roku 1985, keď americký historik a ekonóm Paul David zverejnil článok o tom, ako sa objavil štandard klávesníc píšucich zariadení. Jeho záverom je tvrdenie, že inovácie sú závislé od minulého vývoja.

Teórie Nikolaja Kondratieva v listoch z väzenia

Nikolaj Dmitrijevič Kondratiev je autorom teórie dlhých cyklov konjunktúry a autorom Novej ekonomickej politiky (NEP) v ZSSR. Dlhé (veľké) ekonomické cykly konjunktúry sú známe aj ako Kondratievove cykly, ktoré vysvetľujú cyklický fenomén vývoja modernej ekonomiky.

Očakávaný dopyt po profesiách

Vedecko-technický pokrok, sociálna a klimatické zmeny v najbližších dvoch desiatkach rokov premenia trh práce na nepoznanie. Tento záver obsahuje správa Shape of Jobs to Come, ktorú pripravila výskumná organizácia Fast Future pre vládu Veľkej Británie.

Zaujímavá kolekcia ekonomických nobelistov

Nobelovu cenu za ekonómiu (Cena Švédskej centrálnej banky na pamiatku Alfreda Nobela) za rok 2013 dostali americkí vedci Eugene Fama, Robert Shiller a Lars Peter Hansen. Ich výskumy pomáhajú pochopiť burzové ceny z hľadiska dlhého časového obdobia a zarábať na kapitálovom trhu.

Ekonomické bludy a mýty

Ekonomické bludy, mýty, teórie sprisahania treba najprv pomenovať korektne. Sú to nie celkom pravdivé, alebo úplne klamlivé predstavy o ekonomických procesoch. Ich autori deformujú poznatky v ekonomike prostredníctvom jednoduchého mechanizmu.

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia