Kedy sa dočkáme umelej fotosyntézy?

O umelej fotosyntéze som sa prvý raz dozvedel z románu Iana McEwana Solar. Myšlienka sa mi zdala taká uletená, že som jej nevenoval väčšiu pozornosť. Zdá sa však, že vedci na umelej fotosytéze svedomito pracujú.

Nie je to Silvester, je to Ukrajina

Krajina, ktorá nemá históriu, si ju musí vymyslieť. Jedným z prvých pokusov, ktorý poznám, boli starí Slováci naivných bývalých komunistov z čias Stalina, dnes verných nacionalistov blízkych Slovenskej televízii za čias Jozefa Darma. Druhým pokusom je antická Ukrajina-Helénia.

Ekonómia písacieho stroja a inovácie

Jeden z vedeckých problémov najmä v ekonomickej vede je otázka závislosti vývoja ekonomických systémov od predchádzajúceho vývoja. V roku 1985, keď americký historik a ekonóm Paul David zverejnil článok o tom, ako sa objavil štandard klávesníc píšucich zariadení. Jeho záverom je tvrdenie, že inovácie sú závislé od minulého vývoja.

Teórie Nikolaja Kondratieva v listoch z väzenia

Nikolaj Dmitrijevič Kondratiev je autorom teórie dlhých cyklov konjunktúry a autorom Novej ekonomickej politiky (NEP) v ZSSR. Dlhé (veľké) ekonomické cykly konjunktúry sú známe aj ako Kondratievove cykly, ktoré vysvetľujú cyklický fenomén vývoja modernej ekonomiky.

Pred 45 rokmi vznikol internet

Pred 45 rokmi, presne 29. októbra 1969 o 21:00 sa v USA spojili počítačovou sieťou dva terminály vzdialené od seba 550 kilometrov. Tento deň je súčasne začiatkom internetu. Spojenie bolo medzi Kalifornskou univerzitou v Los Angeles a Stanfordovou univerzitou.

Mediálne podniky, ich majitelia a kádrovanie

Niektoré slovenské médiá zmenili majiteľov. Ide o vydavateľstvá Trend Holding a Plus 7. Kúpila ich finančno-priemyselná skupina Penta Investments. Financuje aj odkúpenie podielu v spoločnosti Petit Press.

Narcizmus ako útek pred slobodou, alebo o podstate osobitosti Ruska

V posledných dvoch storočiach sa vo verejnosti v Rusku rozširuje predstava o osobitosti Ruska a Rusov, ruskej ceste a ruskom charaktere. Osobitosť ruskej cesty existuje.

Prvá svetová vojna inšpiráciou pre výskum médií

Prvá svetová vojna bola nielen vojnou zbraní, ale aj propagandistickou (mediálnou) vojnou. Bola inšpiráciou pre klasika sociologického výskumu komunikácie a propagandy Harolda Dwighta Lasswella (1902-1978).

Aký bude svet podľa Thomson Reuters

Ako bude vyzerať svet o desať rokov? Odpoveď na túto otázku prináša najnovší výskum mediálnej spoločnosti Thomson Reuters. Teda ak uveríme výskumnej správe Svet v roku 2025? 10 predpovedí inovácií.

Súčasnosť Ukrajiny je v jej minulosti

Správanie Európy vo vzťahu k ukrajinskej kríze bolo posledným dôkazom neschopnosti Európskej únie pochopiť súčasné dianie v tejto východoeurópskej krajine z inej ako geopolitickej perspektívy, ale najmä historickej.