Neuroekonómia - veda budúcnosti

Americkí psychológovia a neurobiológovia urobili svojho času urobili dôležitý objav. Ten ukazuje v novom a dosť neočakávanom svetle podstatu prijatia rozhodnutí. Autorstvo patrí vedcom z Dukeovej univerzity, ktorí svoje poznatky zverejnili v časopise Neuron.

Max Weber o skúmaní tlače

O médiách sa popísalo veľa a píše sa stále. Menej sa využívajú klasici sociológie. Klasik sociologickej teórie Max Weber sa venoval problematike sociológie médií (tlače) na prvej konferencii Nemeckej sociologickej spoločnosti v roku 1910. Prinášame najdôležitejšie myšlienky jeho referátu.

Imigrácia ako príležitosť, nie hrozba

V súvislosti so snahou Európskej únie zaviesť kvóty na rozdelenie utečencov predovšetkým politici vykresľujú imigráciu ako problém a prisťahovalcov ako nežiaduce živly. Preto vám prinášame recenziu na staršiu knihu Philippa Legraina Immigrants: Your Country Needs Them.

Politický podnikateľský cyklus

V súčasnosti sa veľa hovorí o tom prečo vláda prijíma takzvané sociálne balíčky. Aj iné vlády robia rôzne opatrenia v svojej hospodárskej politike. Pozrime sa to čo o nich hovorí ekonomická teória.

Kedy sa dočkáme umelej fotosyntézy?

O umelej fotosyntéze som sa prvý raz dozvedel z románu Iana McEwana Solar. Myšlienka sa mi zdala taká uletená, že som jej nevenoval väčšiu pozornosť. Zdá sa však, že vedci na umelej fotosytéze svedomito pracujú.

Nie je to Silvester, je to Ukrajina

Krajina, ktorá nemá históriu, si ju musí vymyslieť. Jedným z prvých pokusov, ktorý poznám, boli starí Slováci naivných bývalých komunistov z čias Stalina, dnes verných nacionalistov blízkych Slovenskej televízii za čias Jozefa Darma. Druhým pokusom je antická Ukrajina-Helénia.

Ekonómia písacieho stroja a inovácie

Jeden z vedeckých problémov najmä v ekonomickej vede je otázka závislosti vývoja ekonomických systémov od predchádzajúceho vývoja. V roku 1985, keď americký historik a ekonóm Paul David zverejnil článok o tom, ako sa objavil štandard klávesníc píšucich zariadení. Jeho záverom je tvrdenie, že inovácie sú závislé od minulého vývoja.

Teórie Nikolaja Kondratieva v listoch z väzenia

Nikolaj Dmitrijevič Kondratiev je autorom teórie dlhých cyklov konjunktúry a autorom Novej ekonomickej politiky (NEP) v ZSSR. Dlhé (veľké) ekonomické cykly konjunktúry sú známe aj ako Kondratievove cykly, ktoré vysvetľujú cyklický fenomén vývoja modernej ekonomiky.

Pred 45 rokmi vznikol internet

Pred 45 rokmi, presne 29. októbra 1969 o 21:00 sa v USA spojili počítačovou sieťou dva terminály vzdialené od seba 550 kilometrov. Tento deň je súčasne začiatkom internetu. Spojenie bolo medzi Kalifornskou univerzitou v Los Angeles a Stanfordovou univerzitou.

Mediálne podniky, ich majitelia a kádrovanie

Niektoré slovenské médiá zmenili majiteľov. Ide o vydavateľstvá Trend Holding a Plus 7. Kúpila ich finančno-priemyselná skupina Penta Investments. Financuje aj odkúpenie podielu v spoločnosti Petit Press.

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia