Filozofi z Prešova

Prezývka Prešova Atény nad Torysou môže dnes vyznievať až smiešne, ale faktom je, že v metropole Šariša boli obdobia, keď tam vzdelanosť mala mimoriadnu úroveň. Takým bolo aj pôsobenie evanjelického kolégia v druhej polovici 17. storočia.

Patrón vojnových zajatcov a utečencov

Fridtjof Nansen (1861 – 1930) je známy najmä ako skvelý polárnik, ktorého výpravy výrazne posunuli úroveň poznania o Arktíde. Okrem toho je však aj nositeľom Nobelovej ceny mieru za rok 1922.

Pápežova obľúbená spisovateľka

Ak máme veriť argentínskym a talianskym médiám, k obľúbenému čítaniu pápeža Františka patrí aj kniha britsko-írskej spisovateľky Ethel Edith Manninovej (1900 – 1984) Late Have I Loved Thee. Pápež a Manninová na prvý pohľad nepôsobia ako spojenci.

Obesený na Štedrý deň

Spomedzi vianočných popráv politikov máme v pamäti najmä rumunského diktátora Nicolae Ceaușesca (25.12.1989). O 45 rokov skôr obesili maďarského politika Endreho Bajcsy-Zsilinszkého, ktorý aspoň v závere života zohrával pozitívnejšiu úlohu.

Chcel zmeniť Uhorsko – sťali ho

Modranský rodák Jozef Hajnóczy (1750 – 1795) je dnes z učebníc dejepisu známy najmä ako jeden zo siedmich popravených uhorských jakobínov, aj to len ako poznámka na okraj. Jeho tragická smrť akoby zatienila celé jeho životné dielo.

Muž, ktorý zrušil armádu

Dnes začíname seriál o zabudnutých alebo nedocenených osobnostiach dejín. Ako prvého vám predstavíme bývalého kostarického prezidenta Josého Figueresa Ferrera, ktorý 1. decembra 1948 urobil čosi neslýchané – rozpustil armádu.

Čo príde po kapitalizme?

Keď v septembri 2008 skrachovala investičná banka Lehman Brothers, každému, kto nežije odtrhnutý od reality, muselo byť jasné, že kapitalizmus, ako sme ho dovtedy poznali, sa zmení. Niektorí hlásali jeho premenu, iní nevyhnutný zánik.

Osudy „štvavej vysielačky“

Pre komunistický režim to bol nástroj ideologickej diverzie. Pre poslucháčov za železnou oponou hlas zo slobodného sveta. Rádio Slobodná Európa bolo legendou a ako všetky legendy, aj ono bolo opradené mnohými mýtmi.

Pohľad na privatizáciu po štvrťstoročí

Pred rokom 1990 existovala v niekdajšom Československu centrálne plánovaná ekonomika. Jej cieľom bola nielen ekonomická efektívnosť, ale aj realizácia sociálnej politiky a vytvorenie širokej strednej vrstvy.

Faktory ovplyvňujúce vývoj vysokého školstva

V najbližśích desiatich rokoch poklesne počet mladých ľudí, ktorí by mohli študovať na vysokých školách, o takmer stotisíc potenciálnych študentov. Predpokladáme, že o desať rokov, ak nie skôr, poklesne postupne oproti súčasnému stavu počet vysokoškolských študentov o 15-17 percent.

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia