Aňa Ostrihoňová
Tomáš Mrva
Foto: Drew Leavy (flickr, licencia Creative Commons)
Aňa Ostrihoňová
Tomáš Mrva
Ján Gregor
Tomáš Mrva
Ján Gregor
Ľubomír Jaško
Kristián Klima
Tomáš Mrva
Kristián Klima
Lucia Rakúsová
Ján Gregor

Angličáky z východu: päť dôvodov na legalizáciu

Autá s pravostranným riadením sú bežné hlavne na východe Slovenska a mnohí ich neprávom pokladajú za postrach. Čím skôr úrady najskôr umožnia a potom donútia majiteľov k registrácii, tým lepšie. Súčasné ignorovanie problému je najhorším riešením.

Keď zavítate do Michaloviec a priľahlých „valalov“, môžete pri pohľade na vozový park veľmi rýchlo zneistieť v domnení, že ste sa nedopatrením ocitli v Británii. Počet áut s pravostranným riadením sa ráta na stovky. Majú charakteristické britské značky a na čelnom skle dávno neplatný doklad o zaplatení britskej cestnej dane.

Realita je taká, že Slováci pracujúci v Británii využívajú veľkú zásobu relatívne lacných ojazdených áut. Po návrate domov chcú auto používať ďalej. Nemožno sa im čudovať, cenová politika našich dovozcov je občas podivuhodná a trh ojazdených áut skreslený asi tak ako tachometre áut v bazároch.

Väčšina ľudí na angličáky nadáva. A väčšina nevie, o čom hovorí. Argumenty hovoria v prospech legalizácie možnosti zaregistrovať na Slovensku aj autá s pravostranným riadením.

Dôvod 1 – Rozsah problému

Angličáky sa na Slovensku premnožili po našom vstupe do Európskej únie. Je to už teda nejaký ten piatok čo príslušné úrady privierajú oči na tým, že dovezené autá jazdia bez poistenia a bez kontroly technického stavu, a že sa po našich cestách pohybujú de facto aj de iure nelegálne.

Úrady si skrátka nechali problém prerásť cez hlavu až do štádia, keď stoja pred dvoma možnosťami. Buď urobiť záťah a skonfiškovať, prípadne aj zošrotovať, stovky áut, alebo vyhlásiť amnestiu a angličáky legalizovať. Súdiac podľa uplynulých rokov, na prvú zrejme nie sú zdroje a na druhú odvaha či ona povestne imaginárna politická vôľa.

Keďže však hovoríme o Slovensku, našla sa tretia cesta. Všetci sa, tak ako onehdy v Chujave, svorne tvárime, že tá kopa hnoja neexistuje a akurát občas nadávame na smrad.

Rozsah problému je skrátka taký, že najjednoduchšie je angličáky legalizovať a umožniť ich majiteľom riadne ich zaregistrovať a „postaviť“ na slovenské značky.

Dôvod 2 – Slovenský postoj môže byť v rozpore s pravidlami EÚ

Keď si chcete v Británii kúpiť nový Chevrolet Corvette alebo niektorý z Cadillacov, musíte rátať s tým, že volant bude na ľavej, a teda na nesprávnej strane. Takto je auto špecifikované pre britský trh. Dovozcom i úradmi.

Prvé Smarty sa na Ostrovoch tiež predávali len s volantom vľavo a rovnako sú na tom niektoré špeciálne verzie luxusných či športových áut. Oficiálny dovozca ich má v katalógu, sú schválené, ale volant majú na zlej strane. Nejde len o Britániu. Daihatsu pôvodne predávalo svoj micro-roadster Copen v Nemecku len s volantom vpravo. Zdôrazňujem, oficiálne.

Európska komisia vlani pohrozila Poľsku, ktoré zrušilo predtým existujúcu možnosť udeliť výnimku na registráciu angličákov, a vyzvala Varšavu, aby obmedzenia zrušila. Keďže sa tak nestalo, komisia 29. septembra 2011 celú záležitosť predložila Európskemu súdnemu dvoru.

Plošný zákaz registrácie áut s pravostranným riadením je podľa Európskej komisie v rozpore s direktívou EÚ číslo 70/311/EEC, rámcom direktívy 2007/46/EC a Poľsko navyše porušuje pravidlá únie o voľnom pohybe tovarov a služieb.

Inými slovami, EK zastáva názor, že ak je vozidlo schválené na prevádzku v členskom štáte EÚ, môže byť bezpečne používané vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na polohu volantu. Poľsko, podľa pravidiel, ktoré sa zaviazalo dodržiavať, nemôže brániť jeho registrácii len preto, že má volant na pravej strane.

Ministerstvo dopravy SR tvrdí, že Slovensko si splnilo všetky záväzky týkajúce sa smerníc 70/311/EHS a 2007/46/ES a tie boli prebraté do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Vyššie uvádzaný názor Európskej komisie (v originále "if a motor vehicle meets EU type-approval requirements, it can be driven safely in all Member States irrespective of whether it is left- or right-hand drive") je podľa ministerstva v rozpore s prílohou IX smernice 2007/46/ES.

Stanovisko ministerstva pripúšťa, že smernice umožňujú štátom „udeliť typové schválenie ES” vozidlám bez ohľadu na premávku a polohu volantu, no zároveň dodáva:

„Na uvedenie vozidla do prevádzky je potrebné osvedčenie o zhode COC (Certificate of Conformity) vystavené podľa smernice 2007/46/ES. Smernica 2007/46/ES vo svojej prílohe IX jednoznačne hovorí, že konkrétne vozidlo podľa osvedčenia o zhode COC sa môže registrovať v členských štátoch buď s pravostrannou alebo ľavostrannou premávku. Túto možnosť samotný výrobca určí pri uvedení vozidla do prevádzky a to vystavením osvedčenia o zhode COC.”

Plošný zákaz prihlásiť auto s pravostranným riadením, nerátajúc výnimky pre veterány, špecifické formy telesného postihnutia či špeciálne vozidlá – niektoré vozidlá na údržbu ciest na Slovensku majú volant vpravo – je v EÚ výnimkou.

Situácia sa líši od krajiny ku krajine – napríklad v Španielsku nemôže zaregistrovať angličák každý – spravidla len Brit, ktorý sa sťahuje. V zásade ale platí, že ak majiteľ, resp. dovozca, prispôsobí vybavenie vozidla jazde po opačnej strane cesty, než na akú bolo vyrobené, registrácia spravidla možná je.

Ministerstvo tvrdí, že „u nových vozidiel tento zákaz uplatňujú všetky členské štáty, čo je v súlade s prílohou IX smernice 2007/46/ES.“ Ako je to teda so Chevroletom Corvette v Británii?

Zrejme tu ide o otázku interpretácie prílohy 9 smernice 2007/46/ES. Slovensko znenie svojho zákona o prergistrácii vozidiel podľa ministerstva prekonzultovalo s Európskou komisiou, ktorá nemala žiadne výhrady k zákazu preregistrácie angličákov.

Vzhľadom na poľský prípad asi Európska komisia výhrady k plošnému zákazu má, keďže nezasiahla proti štátu, ktorý „krížovú“ preregistráciu povolil, ale proti tomu, ktorý ju zakázal.

Už keď je reč o schvaľovaní a registrácii podľa COC. Na Slovensku je možné bez problémov zaregistrovať aj auto, nové aj ojazdené, ktoré nikdy nebolo schválené na prevádzku v EÚ...

Dôvod 3 – Registrácia a technické kontroly

Jednou z podmienok registrácie je, aby auto prešlo technickou kontrolou. To, koniec koncov platí pre všetky dovezené autá a ak je možné na Slovensku legálne prihlásiť ľubovoľné auto dovezené z USA, je nelogické, aby bol zákaz uvalený na angličáky.

„Ameriky“ nemajú certifikát konformity. Spĺňajú úplne iné nárazové a emisné normy a nie je to tak dávno, čo nespĺňali ani požiadavky na bezpečnosť. Donedávna totiž ani veľké rodinné autá v USA nemali v základnej výbave ABS. Vozidlá z USA nemajú vzadu hmlové svetlá, svetlá vpredu majú symetrické lúče, zadné smerovky a brzdové svetlá sú často zlúčené a červené.

Angličáky zodpovedajú všetkým európskym, a teda aj slovenským normám, hoci si vyžadujú – tak ako „ameriky“ - drobné technické úpravy. Ide najmä o opačné vychyľovanie lúčov predných svetiel a prehodenie zadnej hmlovky a cúvačky (pri niektorých autách). Až na polohu volantu sú ale identické so svojimi európskymi náprotivkami.

Umožnenie individuálnej legalizácie angličákov na Slovensku zaistí, že stovky áut prestanú oslňovať protiidúcich vodičov a ich technicky stav bude pravidelne kontrolovaný.

Dôvod 4 – Poistenie

Poistené auto a poistený vodič je vždy lepší ako nepoistený a je jedno, na ktorej strane má auto volant.

Britská poisťovňa Aviva pozíciu volantu neberie pri výpočte sadzby pozíciu volantu vôbec do úvahy, keďže áut s volantom vľavo (v Británii na nesprávnej strane) poisťujú veľmi málo. Na Slovensku je áut s volantom vpravo percentuálne zanedbateľné množstvo.

Dôvod 5 – Angličáky sú bezpečné

Proti neznalosti a mýtom sa bojuje ťažko. Drvivá väčšina ľudí, ktorí pokladajú autá s pravostranným riadením za nebezpečné, v živote žiadne nešoférovala. V Británii jazdia, s britskými značkami a teda legálne, tisíce áut s volantom vľavo.

V stanovisku ministerstva dopravy sa ako dôvod zákazu registrácie angličákov uvádza „ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky“. Na doplňujúcu otázku, čím sa premávka na slovenských cestách odlišuje od premávky v ostatných členských štátoch EÚ, ministerstvo odpovedalo: To „nám neprislúcha komentovať“.

Najčastejším argumentom je, že človek pri predchádzaní iných áut nič nevidí. „Na Slovensku už došlo v minulosti k vážnym dopravným nehodám, kedy slovenskí občania prevádzkovali v cestnej premávke tieto vozidlá (s volantom vpravo) na registračných značkách Veľkej Británie,“ píše ministerstvo.

Nuž, na Slovensku každý deň dochádza k vážnym dopravným nehodám, kedy slovenskí občania prevádzkuju autá s volantom vľavo a na slovenských značkách.... K nechodám nedochádza preto, lebo vodiči sedia vľavo, ale preto, lebo predbiehajú napriek tomu, že nič nevidia.

Inými slovami, keď nevidím, nepredbieham, bez ohľadu na to, na ktorej strane sedím. Súhlasím, vodič auta s volantom vpravo má na Kontinente za istých okolností obmedzený výhľad viac ako keby sedel vľavo. Ale nie je to vôbec veľký problém.

Niekoľko rokov som bol majiteľom angličáka a počas každoročnej cesty na Slovensko som na európskych cestách odjazdil tisícky kilometrov. Na diaľniciach je jedno, kde sedíte. V meste prakticky tiež. Áno, niekoľko desiatok kilometrov, a veľmi dlhých minút, som strávil za traktormi, áviami a inými brzdičmi premávky, no trpezlivosť napokon vždy priniesla ruže. Jazdil som aj s európskym autom v Británii.

Nehody spôsobuje hlúposť vodiča, nie pozícia volantu.

Päť rokov starý Ford Focus s volantom vpravo je aj na Slovensku niekoľkonásobne bezpečnejší a ekologicky čistejší ako 30-ročný žigulík s volantom vľavo. Legalizácia roky ignorovaného problému prinesie nielen vyššiu bezpečnosť, nejaké eurá navyše do štátnej kasy, ale aj poistnú záruku pre tých ostatných.

Navyše, možnosť registrácie spojená s nevyhnutnosťou úprav a technickej kontroly a následným dôsledným vynucovaním práva, môže počet dovážaných angličákov ešte znížiť. Udelenie amnestie je lepším riešením ako tvárenie sa, že problém neexistuje.

Autor je redaktor World Business Press Online v Londýne

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia