Foto: Lotus Carroll (licencia Creative Commons)
Vera Cosculluela
Karol Čukan
Hlas od sporáka
Silvia Ruppeldtová
Foto: Flickr.com (PhotoAtelier - Glen)
Janka Kršiaková
Dalma Beláková
Aňa Ostrihoňová
Miriam Novanská
Drinky s priateľmi (foto: www.hbo.com)
Aňa Ostrihoňová
Foto: Happy Go Lucky. Film 4. www.outnow.ch)
Aňa Ostrihoňová

Módny šlabikár

Foto: Flickr.com (PhotoAtelier - Glen)

Slovenského prekladu sa dočkala na módu orientovaná publikácia v našich končinách neznámej autorky Fiony Ffoulkesovej. Kniha Abeceda módy s upresňujúcim podtitulom Kurz módnych trendov a štýlov nerobí zbytočnú maškarádu a pomerne otvorene priznáva, že je prostým prehľadom. A to je dobre.

Abeceda módy je v súvislosti so svojím predmetom záujmu akýmsi „bedekrom“, praktickým sprievodcom poskytujúcim základné informácie a načrtávajúcim možnosti, ktoré móda ponúka. Je „šlabikárom“, teda kľúčovou pomôckou v elementárnej príprave na spoznávanie skutočného sveta módy a jeho zákutí.

Je knihou, ktorá i úplnému neznalcovi aspoň v základných súradniciach zaručene priblíži, ako sa orientovať v na prvý pohľad azda až kaleidoskopickej mäteži štýlov, techník, materiálov atď. Foulkesovej kniha oboznámi čitateľa s abecedou, priučí ho teda základom „čítania“, za ďalšie rozvíjanie nadobudnutých znalostí však už pravdaže neručí. Napokon módnym guru nemôže byť každý.

Abeceda módy je teda v prvom rade náučnou, resp. populárno-náučnou knižkou. Autorka, zrejme majúc toto pri písaní na zreteli, si zvolila ľahko čitateľný, nenáročný, systematický a prehľadný spôsob spracovania predmetnej témy a podávania informácií, keď prevzala tradičný encyklopedický model komponovania a štruktúrovania textu, ako aj grafického riešenia knihy ako takej.

Každá jedna kapitola i podkapitola (ak to tak vôbec vzhľadom na mimoriadne úsporný rozsah písaného slova možno nazvať) začína vždy krátkym úvodom, ktorý úchytkom objasňuje a približuje daný problém. Zvyšný priestor je potom spravidla venovaný ilustračným fotografiám a komentárom či popisom k nim.

Človek je z toho spočiatku aj tak trochu nesvoj, ale ak nepozabudne na to, aký druh knihy vlastne číta, rozpaky časom vypŕchajú. Hádam nič by nebolo zbytočnejšie, ako kniha o móde s minimom fotografií. V tejto súvislosti oceňujem špeciálne to, že autorka sa často snaží byť v ilustrácii toho-ktorého problému čo najštedrejšia, ponúkajúc čitateľovi viacero rôznych príkladov.

Úvodné kapitoly knihy (Kľúč k štýlom, Techniky, Materiály) sú všeobecné. Predstavujú teda vlastne východisko prinajmenšom k zbežnému pochopeniu tematizovanej problematiky. Potom, azda berúc do úvahy aj to, že móda vo svojej podstate nikdy nebola výsostnou záležitosťou ženského pohlavia, sa autorka postupne venuje samostatne pánskej a samostatne dámskej spoločenskej, neformálnej a voľnočasovej móde a doplnkom, aby vzápätí opäť mužov a ženy, takpovediac, spojila v kontextoch uvažovania o šperkoch, účesoch a líčení.

V záverečnej kapitole Ffoulkesová znovu jednoznačne pripomenie, že Abeceda módy je prehľadovou publikáciou, a čitateľovi predstaví profily niekoľkých najvýznamnejších módnych návrhárov a značiek, čím akoby nevdojak nadhodí jeden z večných problémov (francúzsky filozof a sociológ Gilles Lipovetsky o tom vie svoje) súvisiacich s módou a životným štýlom vôbec, teda problém luxusu.

Autorka – a to je chvályhodné, pretože móda je človeku ako živočíšnemu druhu vlastná už dávno – sa neobmedzuje len na obdobie posledného storočia, ale snaží sa v súčasnej móde preukázať aj dosah dôb minulých. V podstate tak len potvrdzuje to, čo je známe, a síce, že móda funguje okrem iného aj na princípe akejsi návratnosti, resp. nachádzania inšpirácií a vplyvov v tom, čo tu už (ne)raz bolo.

Encyklopedicko-prehľadový, prakticko-náučný ráz celej publikácie podčiarkuje slovník, ktorý je umiestnený v dodatkoch k hlavnému textu. V rámci rýchlokurzu, ktorým Abeceda módy rozhodne je, je slovník vďačnou pomôckou, hoci jedným dychom treba dodať, že pre človeka, ktorý sa čo i len zbežne zaujíma o problematiku módy a lifestylu, prináša nového v zásade len veľmi málo.

Abeceda módy nie je vyčerpávajúcim exkurzom do zvolenej témy a už vonkoncom nie je jej kreatívnym či sofistikovaným uchopením (hoci napríklad kapitola s názvom Ukryté verzus viditeľné naznačuje, že by sa pri troche snahy takýmto smerom vydať dalo). Ako návod na čítanie módy (pôvodný názov znie príznačné How to Read Fashion) však plní svoj účel. Účel nie nepodobný tomu, ktorý má šlabikár.

Fiona Ffoulkes: Abeceda módy. Kurz módnych trendov a štýlov, preložila Daniela Marsinová ml., Slovart: 2012, 256 strán

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia