Tlačová správa
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová
Tlačová správa
Vladimír Bačišin
Mária Modrovich
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Foto: Wikipedia (Goesseln, licencia Creative Commons)
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Foto: Aiaraldea Komunikazio Leihoa (Flickr.com, licencia Creative Commons)
Ľubomír Jaško
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová
Foto: Facebook
Ivana Taranenková
Foto:  Z. Smith Reynolds Library (Flickr, licencia Creative Commons)
Silvia Ruppeldtová
Foto: Geir Halvorsen (Flickr.com, licencia Creative Commons)
Ľubomír Jaško
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová

Porota Anasoft litera 2016

Literárna cena Anasoft litera 15. marca 2016 vyhlási desať najlepších prozaických kníh vydaných v roku 2015. V jedenástom ročníku bude o nich rozhodovať porota v zložení: literárne vedkyne Zuzana Bariaková a Marta Součková, prekladateľ Stanislav Vallo, literárny vedec Radoslav Passia a z Českej republiky vydavateľ Petr Minařík.

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Víťaznú odmenu udeľuje generálny partner literárnej ceny, spoločnosť Anasoft.

Momentálne je v zozname slovenských próz vydaných v roku 2015 až 189 kníh. Ich počet sa môže počas hodnotenia poroty zmeniť, ak sa zistí, že niektoré z nich nespĺňajú kritériá štatútu pre zaradenie medzi adeptov na cenu Anasoft litera.

Desať najlepších kníh sa odprezentuje počas literárneho festivalu Anasoft litera fest, ktorý sa bude konať
25. – 30. apríla 2016 v bratislavských kultúrnych centrách, kníhkupectvách a školách. Už tradičnou súčasťou podujatia budú okrem autorských čítaní finalistov literárnej ceny aj koncerty, diskusie, výstava, divadelné predstavenie a program pre študentov stredných a vysokých škôl.

Doteraz sa finalistami literárnej ceny Anasoft litera stalo päťdesiatdeväť spisovateľov.

Zoznam laureátov Anasoft litera:

2015 Veronika Šikulová: Medzerový plod

2014 Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska

2013 Víťo Staviarsky: Kale topanky

2012 Balla: V mene otca

2011 Monika Kompaníková: Piata loď

2010 Stanislav Rakús: Telegram

2009 Alta Vášová: Ostrovy nepamäti

2008 Milan Zelinka: Teta Anula

2007 Marek Vadas: Liečiteľ

2006 Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj a iné gýče

Okrem hlavnej ceny bude udelená aj Cena čitateľov, o ktorej sa rozhodne vo verejnom hlasovaní na internete. Doposiaľ ju získali Peter Balko, Pavel Vilikovský, Jaroslava Blažková, Dušan Dušek, Viliam Klimáček, Pavol Rankov, Lucia Piussi, Tomáš Varga a až dva razy Veronika Šikulová.

Zuzana Bariaková

Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra – história. Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členkou Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty a vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje slovenskej literatúre pre deti a mládež, slovenskej literatúre 20. storočia a 21. storočia s dôrazom na vybraných autorov a autorky a didaktike literatúry. Je spoluorganizátorkou a koordinátorkou viacerých popularizačných podujatí zameraných na šírenie povedomia o súčasnej slovenskej literatúre a na podporu čitateľskej gramotnosti.

Marta Součková

Profesorka slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, v súčasnosti pôsobí ako lektorka na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001) a P(r)ózy po roku 1989 (2009), editorkou výberov Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) a Milo Urban. Prózy (2013) a desiatich zborníkov z medzinárodných konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a 2000. Spolupracovala i na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (ed. V. Mikula, 1999, 2005). Je členkou redakcie časopisu Romboid.

Stanislav Vallo

Vyštudoval taliančinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po 14 rokoch práce vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vstúpil v roku 1992 do diplomatických služieb, pôsobil ako zástupca veľvyslanca v Ríme a v Paríži, neskôr ako veľvyslanec v Ríme a teraz zastáva rovnaký post v Belgicku. Z taliančiny preložil okrem iného diela Umberta Eca, Giovanniho Boccaccia, Giuseppeho Favu, Dina Buzattiho a Cesareho Paveseho. Za prekladateľskú činnosť a šírenie talianskej kultúry mu bola udelená Cena Elsy Morante. ​​

Radoslav Passia

Literárny vedec a publicista. Študoval na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 2010 až 2015 bol šéfredaktorom literárnokritického časopisu Romboid. Je autorom literárnovedných kníh Na hranici (2014), Hľadanie súčasnosti (v spoluautorstve, 2014) a spoluautorom knihy Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (2015). Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave.

Petr Minařík

Spolumajiteľ vydateľstva Větrné mlýny (www.vetrnemlyny.cz), ktoré sa okrem iného venuje vydávaniu prekladov súčasnej slovenskej literatúry (edícia „Česi, čítajte“) a usporiadavaniu najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu Mesiac autorského čítania – www.autorskecteni.cz (Brno, Wroclaw, Ostrava, Košice, Ľvov). Drobne spolupracuje s Českou televíziou, nepravidelne publikuje v dennej i nadčasovej tlači.

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia