Tlačová správa
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová
Tlačová správa
Vladimír Bačišin
Mária Modrovich
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Foto: Wikipedia (Goesseln, licencia Creative Commons)
Aňa Ostrihoňová
Aňa Ostrihoňová
Foto: Aiaraldea Komunikazio Leihoa (Flickr.com, licencia Creative Commons)
Ľubomír Jaško
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová
Foto: Facebook
Ivana Taranenková
Foto:  Z. Smith Reynolds Library (Flickr, licencia Creative Commons)
Silvia Ruppeldtová
Foto: Geir Halvorsen (Flickr.com, licencia Creative Commons)
Ľubomír Jaško
Tlačová správa
Aňa Ostrihoňová

Izraelskí Arabi medzi Západom a tradíciou

Charakter človeka či jeho skutočné názory sa obyčajne prejavia pod tlakom vonkajších udalostí. Je neporovnateľne jednoduchšie kritizovať spoločnosť z pohodlia kaviarne ako sa skutočne snažiť o jej zmenu v praxi.

Do podobne krízovej situácie sa dostáva jeden z protagonistov románu Iný človek. Jeruzalemský právnik arabského pôvodu žije svoj úspešný život s manželkou a deťmi v jednej z bohatších štvrtí mesta.

Napriek tomu, že je materiálne zabezpečený a získal isté spoločenské postavenie a profesionálne uznanie, neustále cíti nedostatky v poznaní a pochopení západnej kultúry. Hoci jeho auto, dom či umiestnenie kancelárie v historickom centre Jeruzalema, by postačovali na pohodlný a spokojný život – jemu nepostačujú.

Said Kašua: Iný človek 

preklad Oto Havrila. Slovart: 2012

Vzhľadom na to, že je Arab, ktorý sa vedome snaží maskovať svoj dedinský pôvod a presadzovať liberálne názory vo vzťahoch k rodine a ženám, má neustále pocit, že musí byť lepší, vzdelanejší, bohatší, aby sa vyrovnal svojim židovským kolegom a susedom.

Said Kašua, izraelský prozaik arabského pôvodu sa vzťahom medzi dvomi etnikami v Izraeli venuje programovo od svojej prvotiny Tancujúci Arabi, okrem toho na túto tému každý týždeň píše stĺpček do novín a scenár populárneho sitkomu. Za svoj tretí román získal prestížnu Bersteinovu cenu a možno povedať, že oprávnene.

Paralelne s príbehom právnika pred čitateľom odhaľuje svoje tajomstvo aj ďalší mladý Arab – Amir, ktorý v Jeruzaleme vyštudoval sociálnu prácu. Amir na rozdiel od právnika nevyrástol v kompletnej rodine, ktorá by ortodoxne dodržiavala všetky náboženské a kultúrne tradície. Nevyzná sa v arabskej populárnej hudbe a egyptských telenovelách a o to jednoduchšie prijíma vplyvy a umenie Západu. A pri prijímaní druhej identity nezostáva len pri tom.

Právnik neustále porovnáva arabskú kultúru so západnými hodnotami, ktorým sa prispôsobuje len navonok. Vo chvíli, keď začne svoju manželku podozrievať z nevery, sa v ňom prebudia všetky vášne a horkokrvnosť, absurdný boj za česť, ktoré dovtedy medzi svojimi priateľmi označoval za barbarské a prežité.

V právnikovi žijú vedľa seba dve identity, dve kultúry, pričom sa nezžil s ani jednou z nich. Pri prvom probléme sa rozpadol – netuší, ako prípadnú neveru riešia manželia na Západe, vie len, že mizogýnny arabský svet a právo šaría bude držať stranu mužovi, nech by bola pravda akákoľvek.

Amir preniká do západnej kultúry prirodzene, pretože chce a pretože mu poskytuje priestor na uplatnenie vlastného talentu. Človek ako taký je pre neho dôležitejší než vonjakšie prvky identity, akými sú príslušnosť k nejakej náboženskej, jazykovej či kultúrnej komunite.

Kašua rozdielnosť svojich protagonistov zdôrazňuje používaním neosobnej – tretej osoby jednotného čísla v prípade právnikovho príbehu a osobného tónu Amirovej výpovede. Akoby právnik svoju identitu – dušu vymenil za vonkajšie prejavy spoločenského postavenia, zatiaľ čo Amir zostal sám sebe verný, hoci tiež potreboval osobný vzor, konkrétny príklad iného človeka, ktorým by sa chcel stať.

Kašua príbeh multikultúrneho Izraela poznačeného 65 rokmi neustáleho napätia a konfliktov medzi židovským a arabským obyvateľstvom rozpráva s ľudskosťou a pochopením pre komplikované hľadanie identity svojich hrdinov. Nemoralizuje, nevysvetľuje a neobhajuje. Necháva čitateľa, aby sa rozhodol sám, ktoré z vžitých predstáv o jednej alebo druhej kultúre sú smiešnymi stereotypmi a ktoré naopak pokojnému spolužitiu Židov a Arabov bránia.

Písané pre RTVS.

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia