Mikrotrendy, ktoré ovládnu svet. Možno

Vďaka globalizácii sme mali byť všetci rovnakí. V skutočnosti dnešná doba praje malým skupinám ľudí, ktoré nepodliehajú žiadnemu veľkému trendu.

Mark J. Penn a E. Kinney Zalesne: Microtrends: Surprising Tales of the way We Live Today. Penguin: 2008, 425 s.